Spesialistbehandling

Hva er en spesialist?
En spesialist innenfor odontologi (tannlegefaget) har minst 2 års praksis som allmenntannlege og en 3-årig fulltids spesialistutdannelse fra et universitet.

Det finnes spesialister i alle store odontologiske fagdisipliner. De fleste kjenner kjeveortopeder, som er spesialister på å behandle feil i tannstillinger, men man har også spesialister i rotbehandlinger, tannkjøttsykdommer, kroner/broer, barnetannpleie osv.

Hva utføres?
En spesialist i endodonti (rotbehandlinger) utfører blant annet kompliserte og enkle rotfyllinger, reparasjoner av skadede røtter (inkl.tanntraumer), smerteutredninger og kirurgiske rotbehandlinger som rotspissamputasjoner, fjerning av enkeltrøtter mm.

Pasientene som kommer til oss blir vurdert av tannlegen sin, og av spesialisten som mottar henvisningen. Rotbehandlinger utføres tradisjonelt i to besøk, og vi starter behandlingen ved første avtale.

Pasienter som henvises for rotbehandlinger får øvrig tannbehandling av sin faste tannlege.

Endodonti er et fagfelt i stor utvikling. I dag kan man derfor ofte med god prognose behandle tenner som tidligere ikke kunne bevares. Rotbehandlinger er som regel smertefrie.